Członkowie

 Lp. Imię Znak  Uwagi
1. Jacek SP9CSW (SK)
2. Jan SQ9BET
3. Andrzej SQ9DHK (SK)
4. Rafał SQ9CNN Prezes Zarządu
5. Zbigniew SP9MRW Członek Komisji Rewizyjnej
6. Krzysztof SP9QLJ Członek Zarządu
7. Bogdan SP9EM Członek Komisji Rewizyjnej
8. Marcin SP9QLU Członek Zarządu
9. Witold SP9BKW
10. Krzysztof SN9JKK
11. Antoni SP9ACI
12. Krzysztof SQ9GIN
13. Jan SP9RTT  Członek Komisji Rewizyjnej
14. Marcin SO9BAD
15. Anna SWL
16. Gustaw SP9UVG
17. Andrzej SP9EA
18. Ireneusz SQ9JJT
19. Dariusz SP9DLM
20. Łukasz SP9KON